E-mail
dovolujeme si vám představit nové

Systémy detekce plynů a včasného varování

Instalují se především všude tam, kde se zpracovávají, používají nebo skladují nebezpečné produkty a materiály, a kde je zapotřebí ochrana zaměstnanců dle zákona č. 262/2006 Sb.
Nabízíme nejúplnější řadu detektorů pro toxické plyny, dusivé plyny, výbušné plyny, chladiva a kvality ovzduší.
Součástí nabídky jsou i nejmodernější analyzátory se systémy včasného varování.
Oblasti použití jsou HVAC chladírenství, laboratoře a nemocnice, krytá parkoviště a tunely, úpravny a desinfekce vody, plynárenský, petrochemický, potravinářský průmysl atd.
Nabízíme nejúplnější řadu detektorů

Detektory plynu dle typu

Je mnoho různých typů plynů, uvádíme pouze nejběžnější z nich. Pokud nenaleznete Vámi požadovaný detektor, neváhejte se nám ozvat. Jistě nalezneme řešení.

Toxické plyny

Amoniak - čpavek (NH3), Oxid uhelnatý (CO), Chlór (CL2), Chlór-dioxid (CLO2), Peroxid vodíku (H2O2), Sirovodík (H2S), Oxid dusnatý (NO), Oxid dusičitý (NO2), Oxid siřičitý (SO2), Ozón (O3)

Dusivé plyny

Oxid uhličitý (CO2), Ethen (C2H4), Fluorid sírový (SF6)

Výbušné a hořlavé plyny

Acetylen (C2H2), Amoniak (NH3), Ethen (C2H4), Vodík (H2), Sirovodík (H2S), Metan (CH4), Kyslík (O2), Ozón (O3), Propan (C3H8), Uhlovodíky - Kyselina octová, Aceton, Benzen, Butadien, Cyklohexan, Cyklopentan, Dimethy Ether, Etan, Ethanol, Ethylacetát, Ethylen, Heptan, Hexan, Iso-butan, Iso-butylen, Iso-oktan, Iso-propanol, methanol, N-butan, N-heptan, N-hexan, N-pentan, N-oktan, Propylen, Toluen, Styren, Xylen.

Chladiva

Amoniak - čpavek (NH3), Oxid uhličitý (CO2), Propan (C3H8), R-455A, R-1233ZD, R-1234YF, R-1234ZE, R-125, R-134A, R-143A, R-22, R-227EA, R-32, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A, R-417A, R-422D, R-448A, R-449A, R-452B, R-454A, R-454B, R-454C, R-507, R-513A
Nabízíme nejúplnější řadu detektorů

Detektory plynu dle umístění

Detektory plynu mají své místo prakticky ve všech průmyslových odvětví. A nejen tam. Setkáváme se s nimi prakticky na každém kroku.

HVAC chlazení

Nabízíme nejúplnější řadu řešení pro detekci úniku plynu pro chladicí průmysl.

Laboratoře a nemocnice

Moderní lékařské laboratoře a nemocnice používají řadu plynů, které mohou způsobit jak bezprostřední, tak dlouhodobá rizika pro pacienty, návštěvníky a personál. Systémy detekce medicinálních plynů se zaměřují na kontrolu zákeřných úniků plynů, které často nemají žádnou chuť, barvu ani zápach.

Parkoviště a tunely

Účinný systém detekce plynů zajistí uživatelům a pracovníkům bezpečné prostředí pro dýchání na parkovištích, v tunelech a dalších stísněných prostorách s neustálou přítomností vozidel. A to při současném snížení nákladů na zařízení a zvýšení celkové kvality životního prostředí.

Skládkový plyn, bioplyn

Skládkový plyn (LFG) a bioplyn jsou podobné v procesu tvorby a složení – a ve skutečnosti, že představují jak zdroj, tak nebezpečí, s vhodným monitorováním a řízením vyvažujícím rovnováhu mezi těmito dvěma extrémy.

Čističky vody

Nabízíme kompletní řadu řešení pro monitorování nejnebezpečnějších plynů spojených s úpravou vody: Sirovodík (H2S) je extrémně toxický. Metan (CH4) je vysoce hořlavý plyn. Amoniak (NH3), ozón (O3) a chlór (Cl2) jsou toxické plyny používané v dekontaminační fázi čistíren odpadních vod a čistíren vod. Oxid uhličitý (CO2) vytlačuje kyslík, což způsobuje udušení a ovlivňuje dýchací kapacitu.

Průmysl

Plynárenský, chemický, ropný, těžařský, důlní, energetický průmysl atd. Zde všude je zapotřebí používat detektory plynu. Včasná a účinná detekce zajistí ochranu životů Vašich zaměstnanců a majetku.

Desinfekce vody

Velkokapacitní desinfekce vody se provádí převážně ve vodárnách, bazénech, koupalištích a potravinářském průmyslu. Nejčastěji se k desinfekci používají chlór (Cl2), chlór-dioxid (Clo2) a ozón (O3), plyny, které jsou extrémně toxické. Účinný systém detekce plynů zajistí všem uživatelům a pracovníkům bezpečné prostředí.

Budovy

Budovy jako jsou hotely, obchodní a kancelářská centra jsou dnes nabité různými technologiemi. Snoubí v sobě více různých odvětví od podzemních garáží, strojoven, úpraven vody až po samotné kanceláře. Nabízíme kompletní řadu řešení pro monitorování všech plynů spojených s budovami. Účinný systém detekce plynů zajistí všem návštěvníkům a pracovníkům bezpečné prostředí.

Nabízíme nejúplnější řadu detektorů

Detektory plynu dle provedení

Detektory plynu, které vyrábíme lze objednat v mnoha variantách. Jsme zde pro Vás, abychom společně našli nejvhodnější řešení.

Kategorie ECO

Ekonomická řada

Ekonomická řada se vyznačuje nízkým krytím senzorů IP20 a plastovými krabičkami. Lze ji instalovat všude tam, kde nehrozí poničení detektoru vodou nebo nadměrným prachem. Výstupní signál měřené veličiny je proudový analogový výstup 4...20 mA.

Kategorie PRO

Profesionální řada

Profesionální řada se vyznačuje vysokým krytím senzorů IP65 a lze ji dodat v plastových, hliníkových nebo nerezových krabičkách. U této řady lze instalovat i zvýšenou ochranu proti stříkající vodě. Výstupní signál měřené veličiny je proudový analogový výstup 4...20 mA nebo Modbus RTU.

Kategorie EX

ATEX řada

ATEX řada se vyznačuje vysokým krytím senzorů IP65 a možným použitím v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů i prachu. Výstupní signál měřené veličiny je proudový analogový výstup 4...20 mA nebo Modbus RTU.

Zařazení II, v zónách 1, 2, 21, 22.

Nabízíme nejúplnější řadu detektorů

Co vše pro Vás můžeme udělat?

Nejsme jen výrobci, ale provádíme komplexní řešení tzn. projekce, instalace, servis i kalibrace.

Projekce

Navrhneme Vám komplexní systém detekce plynu v návaznosti na vaše technologie. Součástí je i výkresová dokumentace v DWG nebo PDF.

Instalace

Jsme schopni v krátkém čase systémy detekce plynu dodat, nainstalovat a zprovoznit.

Servis

Provádíme komplexní servis na naše systémy včetně vzdálené správy a dozorového software SCADA.

Kalibrace

Samozřejmostí je provádění výchozích a pravidelných kalibrací na detektory plynu včetně hlídání datumů expirací.

SPOJTE SE S NÁMI

Poptávkový formulář

Na Vaše dotazy rádi odpovíme v co nejkratší možné době.
Název E-mail Zpráva Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat